halal hypotheek, waarom is rente haram?

Lees verder

Geschreven door: Koen Overschie

Koen is een van de mensen achter Zelfwoonhuisverkopen. Samen met zijn vrouw Marlous is hij Zelfwoonhuisverkopen gestart omdat iedereen zelf zijn huis kan verkopen en daarmee ook nog eens duizenden euro’s kan besparen. 

Waarom is rente haram? Dat vragen veel mensen zich af. In het islamitische recht kent men het verbod op riba, simpel gezegd betekent dit dat er geen rente gevraagd mag worden als er geld geleend of uitgeleend wordt. Heb jij een huis met hypotheek gekocht en daar nu achteraf bedenkingen bij? Zelfwoonhuisverkopen biedt de mogelijkheid om zonder gedoe je huis te verkopen. Indien gewenst kun je je huis ook vervolgens terughuren. Bij ons werk je zonder tussenkomst van een makelaar. Je verkoopt je woning direct aan ons voor een goede en eerlijke prijs waarna je in je eigen huis kan blijven wonen.

Waarom is rente haram?

Hoewel winst maken uit het drijven van handel volgens de islam wel is toegestaan, is het maken van winst op transacties ten koste van een ander niet toegestaan. Handelen en investeren hoort namelijk bij te dragen aan de verhoging van de welvaart van beide partijen. Geld is een ruilmiddel en dat maakt het volgens de islam tegennatuurlijk om te verhandelen. Het maakt niet uit of het om een hoog of laag percentage gaat: rente is haram.

Het verbod op rente in de islam komt voort uit een diepgaande zorg voor het morele, sociale en economische welzijn van de mensheid. Door rente te blokkeren probeert de islam een samenleving te creëren die gebaseerd is op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het nemen van rente betekent het toe-eigenen van de eigendommen van een ander, zonder hem daar iets voor in ruil te geven. Iemands eigendom is heilig. Het wegnemen van zijn eigendom zonder hem daarvoor iets in de plaats te geven is daarom haram.

waarom is rente haram

Betekent dit dat moslims geen schulden mogen aangaan? Dat mag wel, maar het is belangrijk om die zo snel mogelijk af te betalen aangezien schulden in het hiernamaals blijft bestaan. Daarnaast geldt dat als je als moslim geld hebt uitgeleend aan iemand die vervolgens in financiële problemen komt, je wordt aangemoedigd om – indien mogelijk – de schuld kwijt te schelden. Dat wordt beschouwd als een soort sadaqa: het geven van vrijwillige giften. Dat wordt beschouwd als een goede daad met goede gevolgen voor het hiernamaals.

Vraag nu een gratis waardebepaling aan!

Islamitisch bankieren

Het is voor moslims belangrijk om te handelen en investeren op een wijze die past bij hun geloof en levenswijze. Islamitisch bankieren ontstond veertig jaar geleden als alternatief voor het westerse bancaire systeem en is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van de islam. Naast het verbod op rente, gokken en speculeren, mag niet geïnvesteerd worden in zaken zoals drank, wapens en tabak, mogen er geen onnodige risico’s worden genomen en moeten afspraken en contracten transparant zijn. Uiteraard mag er wel geld verdiend worden door middel van handel, maar de risico’s en winsten moeten zo rechtvaardig mogelijk verdeeld worden. Islamitisch bankieren biedt een aantal voordelen ten opzichte van het traditionele bankensysteem. Niet alleen mogen er geen onnodige risico’s worden genomen, ook mogen leningen niet worden verhandeld en moet een islamitische bank moet meer geld in kas hebben.

Halal hypotheek-Islam rente

Islamitische bankieren Nederland

In Nederland zijn er helaas weinig opties voor mensen die op zoek zijn naar een islamitische bank. Wel is het bij een aantal banken (bijvoorbeeld bij Knab) mogelijk om een bankrekening te openen zonder rente waardoor moslims aan het verbod op riba kunnen voldoen. Echter, kiezen veel moslims ervoor om de spaarrente die ze op hun bankrekening ontvangen weg te geven aan goede doelen.

Westerse hypotheken

Volgens de regels van de islam is een gangbare hypotheek uitgesloten omdat westerse banken uitsluitend met hypotheekrente werken en daarmee indruist tegen het islamitische verbod op rente. Wil je in Nederland bij een bank geld lenen om een huis te kopen, dan kom je terecht in een constructie waarin je dertig jaar lang rente betaalt. Deze constructie maakt het voor moslims onmogelijk om op passende wijze een huis te kopen. Een mogelijke oplossing zou de halalhypotheek kunnen zijn.

Halalhypotheek

Een halalhypotheek kan op verschillende manieren. De bekendste en meest populaire manier is de murabaha-transactie: de bank koopt de woning die de klant op het oog heeft. Daarna verkoopt de bank de woning aan de klant tegen betaling van de koopsom en een vaste winstopslag. Vervolgens lost de klant in termijnen de koopsom en de winstopslag af aan de bank.

Een voorbeeld:

A heeft zijn woning te koop staan.
A sluit een koopovereenkomst met B. De koopprijs van de woning is 150.000.
B sluit een halalhypotheek af bij de bank die de woning koopt voor 150.000.

Vervolgens verkoopt de bank de woning aan B met als koopsom 200.000 (koopsom plus winstopslag).

B lost gedurende 30 jaar af op de lening van de bank

De bank ontvangt in de loop van die 30 jaar 200.000 op een investering van 150.000.

 

Dat betekent dat de koopsom die de bank betaalt wordt verhoogd met een tussen de bank en haar klant afgesproken bedrag. Die opslag leent de koper ook van de bank en moet eveneens worden afgelost. Dat betekent dat de bank verdient aan deze constructie, maar er geen rente in rekening wordt gebracht en geen ‘geld wordt verdiend met geld’.

halal hypotheek nederland

Een andere variant is een vorm van huurkoop. Dan wordt de bank mede-eigenaar van de woning. Elk jaar of elke maand koop je een gedeelte van de woning af, terwijl je huur betaalt over het deel dat je nog níet bezit. Beide varianten zijn financieel niet voordeliger of nadeliger dan een gewone hypotheek, maar vermijden het betalen van rente.

Gratis waardebepaling aanvragen

Halalhypotheek in Nederland

De halalhypotheek bestaat nog niet in Nederland. Het belangrijkste obstakel is de hypotheekrenteaftrek waardoor conventionele hypotheken in de regel goedkoper zijn. Huizenkopers kunnen tenslotte de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Voor halalhypotheken zou een vergelijkbare regelgeving ingevoerd moeten worden. Voor het tot stand komen van dergelijke regelgeving heb je echter de politiek nodig. Bovendien is er tot nu toe nog geen geschikte oplossing bedacht waardoor de mogelijkheid van een halalhypotheek is uitgebleven.

Een ander mogelijk probleem is dat je in Nederland als koper recht hebt op drie dagen bedenktijd bij de koop van een woning. Dat betekent dat je tot drie na ondertekenen van de koopakte de koper de koop nog kan ontbinden waardoor de bank achterblijft met de woning.

Halalhypotheek in Nederland ​

Huis gekocht en spijt?

Een huis met hypotheek gekocht ondanks gewetensbezwaren, maar daar achteraf spijt van? Zelfwoonhuisverkopen biedt de mogelijkheid om zonder gedoe je huis te verkopen en vervolgens terug te huren. Bij ons werk je zonder tussenkomst van een makelaar. Je verkoopt je woning direct aan ons voor een goede en eerlijke prijs waarna je gewoon in je eigen huis kan blijven wonen.

Natuurlijk komen we graag met je in contact. Via onze contactpagina kun je het aanvraagformulier invullen of onze contactgegevens vinden. Tijdens een eerste gesprek kijken we naar jouw situatie zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Waarom steeds meer mensen zelf hun huis verkopen

Werkwijze-eerlijke-prijs-zelfwoonhuisverkopen

Eerlijke prijs voor jouw woning

Werkwijze-zonder-kosten-verkoper-zelfwoonhuisverkopen-2

Direct een bod zonder voorbehoud van financiering

Werkwijze-win-winsituatie-zelfwoonhuisverkopen

Géén makelaar nodig, dus ook geen kosten!

Werkwijze-aanpassen-situatie-verkoper-zelfwoonhuisverkopen

We passen ons aan jouw situatie aan

Werkwijze-discreet-en-snel-zelfwoonhuisverkopen

Snel, discreet en transparant

Wat is jouw huis waard?

Ontvang binnen 48 uur
een bod op jouw woning!

Bij ons kun je altijd vrijblijvend een bod ontvangen.